Podujatie bude prebiehať v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) a bude v súlade s aktuálne
platnou vyhláškou 241 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Podujatie sa uskutoční bez
prítomnosti divákov. Podujatia sa môže zúčastniť len jazdec, ktorého môže sprevádzať jedna osoba
(spolujazdec, mechanik a pod.), a sú povinní na administratívnom preberaní odovzdať
organizátorovi vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie.

          ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

PRIHLÁŠKA   |  MAPA  |  ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH

     AKREDITÁCIA ŽIADOSŤ   |  AKREDITÁCIA PODMIENKYPREHLÁSENIE

         ČESTNÉ VYHLÁSENIE | PREHLÁSENIE OPRAVNENÉHO ZÁSTUPCU

            PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU | OBJEDNÁVKA VIDEO

Prihlasovanie na pretek je ukončené z dôvodu naplnenia maximálnej kapacity. V prípade odhlásenia účastníka z preteku, bude za neho určený náhradník.


  Predbežný kalendár podujatí 2021

 

Partneri