Aj tento rok vás chceme požiadať, aby ste nám darovali 2% z
                                   vašich daní, ktoré by inak prepadli štátu.

              TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% (1.časť)

              TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% (2.časť)

AKO NA TO?                 

- požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov 
- stiahnuť si TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% a vyplniť + podpis
- 31.03.2020 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú
   daňové  priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov) a zároveň
   posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj
   2% z dane

- doručiť obe vyplnené tlačivá na najbližší daňový úrad alebo na adresu nášho občianskeho združenia

 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE

1. Štartové čísla sa budú lepiť na predné dvere vozidla podľa prílohy.


 

 

 2. Organizácia preteku! Vozíky sa budú umiestňovať na miesto vyznačené na mape.

 

3. Zmena času obhliadky trate autom v lesnom úseku!!! Od 8.00 do 8.45.


  Predbežný kalendár podujatí 2019

 logoprofi19

Partneri