Počas 42.Rally Košice sme zabezpečovali trať shakedownu, ktorá viedla obecnou cestou z obce
Čakanovce po vyústenie na št.cestu Bidovce – Herľany. Dĺžka meraného úseku bola 1,35 km.
Ďakujeme všetkým za pomoc!

 

FOTO

VIDEO

VÝSLEDKY


  Predbežný kalendár podujatí 2021

 

Partneri